Imatge presentació decorativa

equip

Xavier Garcia-Milà LloverasArquitecte responsable de l'estudiBarcelona, 1951
Jaume Cardona TorrasArquitecte responsable de l'estudiBarcelona, 1951
   
Mariano Mompel LacuevaArquitecte Tècnic, coordinacióSitges, 1932
   
Virginia Talmon MondonArquitecta cap d'equipColònia, 1975
   
Carla Habif Hassid BozzoArquitecta cap d'equipMar del Plata, 1965
Àngels Hidalgo de la TorreInteriorista cap d'equipBarcelona, 1954
   
Mª Carmen González LópezDelineant, CoordinacióSevilla, 1959
Dolors Álvarez i ValverdeAdministració, CoordinacióBarcelona, 1966
   
Jordi Vergés CollArquitecteBarcelona, 1959
Lorena Álvarez IruleguiArquitectaBarcelona, 1980
Marta Cardona CapdevilaArquitectaBarcelona, 1982
Marta Garcia-Milà MateuArquitectaBarcelona, 1975
Elisabet Cases SalvadóArquitectaBarcelona, 1981
Santiago Nieto PérezDelineantBarcelona, 1959
Juan Carlos Ambel AlcarazArquitecte TècnicBarcelona, 1969
Sara Gasull ColomerArquitecta TècnicBarcelona, 1977
Almudena Badía PinillaEstudiant d'ArquitecturaBarcelona, 1990

col·laboradors

Estructures:

Europea-Ingenieurbüro, S.L.
Eckart Matthias Gennrich
c/ Indepèndencia, 240, baixos
08026 Barcelona
www.ing-europea.com

Statics Ingenieria, S.A.
Gerardo Rodríguez
Passeig d’Amunt, 18, Barcelona
www.static-ing.com

 

Instal·lacions i Llicències ambientals:

Barny Enginyeria, S.L.
Victor Barnés
c/ Rector Ubach, 48, 1r. 2a.
08021 Barcelona
projectes@barnyeng.com

pgigrup enginyeria
C/ Llull, 329  2ª Planta
Barcelona
www.pgigrup.com

 

Amidaments i Pressupostos:

Forteza Carbonell Associats, S.C.P.
Passeig Picasso, 40, entl. 2a.
08003 Barcelona
www.fortezacarbonell.com
 

Producció d'Imatges:

Giovani Acevedo, Arquitecte
c/ Castelao, 96, 4rt. 1a.
08902 L'Hospitalet de Llobregat
www.re-idea.com

MASA
www.masa.com.uy
 

Àrea geotècnica:

GESOND S.A.
Eva Sensada i SotoC/ Berruguete, 94-96  Baixos
08035 Barcelona
 

Assessoria ambiental:

Societat orgànica
Albert Sagrera
C/ Europa, 15  2º 4ª
08028 Barcelona
www.societatorganica.com

 

 

jaume cardona torras

1951

Barcelona

1975

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, especialitat edificació, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Col·legiat en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 6923/1

1976-1980

Despatx propi a Barcelona.

Projectes i direccions d’obres d’edificacions d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars i d’equipaments a municipis de Catalunya, principalment a la demarcació de Lleida.

1977-1981

Activitat docent en matèries de dibuix i desenvolupament de projectes en escoles de Barcelona.

Professor de mecànica del sòl i fonamentació en cursos per a Arquitectes.

1981-2013

Activitat professional associat amb Xavier Garcia-Milà Lloveras.

Realització de projectes i direccions d’obres d’edificis d’habitatges i d’equipaments, de titularitat pública o privada, molts d’ells destinats a l’atenció a la gent gran.

Redacció d’informes i dictàmens per administradors de finques.

Projectes i direccions d’obres de rehabilitació i reparació estructural.

Col·laborador i assessor de l’Associació Hospitalitària en matèria d’equipaments per la gent gran.

Participació en estudis i cursos de postgrau i fòrums, per la formació continuada.

1991

Funda l’estudi aig (arquitectura i geriatria) conjuntament amb Xavier Garcia-Milà Lloveras per desenvolupar projectes d’arquitectura geriàtrica.

2007

Funda l’estudi aia - bcn conjuntament amb Xavier Garcia-Milà Lloveras, Àngels Hidalgo de la Torre, Carla Habif Hassid Bozzo i Virginia Talmon Mondon.


Concursos

2008 - 1er. Premi Concurs GISA. Projecte i direcció del Centre Residencial d’Acció Educativa. Terrassa-Torressana. Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid, Virginia Talmon Mondon, UTE.

2006 - 3er. Premi Concurs GISA. Residència per a persones amb discapacitat psíquica amb trastorns de conducta. Mas Sauró-Barcelona.  Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid Bozzo, Virginia Talmon Mondon, UTE.

2006 - 2n. Premi Concurs GISA. Residència per a persones grans. Lleida. Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid Bozzo, Virginia Talmon Mondon, UTE.

 

mariano mompel lacueva

1932
Sitges

1956
Aparellador per l'EUATB (Escola Universitària d'Arquitectura Tècnica de Barcelona)
Universitat Politècnica de Barcelona, UPC

Núm. de col·legiat al CAAT-bcn: 891

1986
Arquitecte tècnic per l'EUATB (Escola Universitària d'Arquitectura Tècnica de Barcelona)
Universitat Politècnica de Barcelona, UPC

1987
Professor encarregat del curs de Gràfiques de Disseny pel Ministeri d'Administracions Públiques.

1976-2011
Desenvolupa la seva activitat professional associat amb Xavier Garcia-Milà Lloveras.

1976-2006
Adjunt al Consell d'Administració d'Habitatges de Terrassa, S.A.

1961-1978
Aparellador Municipal de Sant Pere de Ribes.

1967-1977
Aparellador Municipal de Viladecavalls.

1967-1977
Aparellador Adjunt de coordinació a l'Ajuntament de Terrassa.

1977-1991
Professor de l'Escola d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, Càtedra de Dibuix II (Gràfiques de Disseny).

 

virginia talmon mondon

1975
Colònia, Uruguai

2001
Arquitecta per la Facultat d'Arquitectura.
Universitat de la República Oriental del Uruguai, UROU.

2005
Màster Arquitectura, Art i Espai Efímer, Fundació UPC.
Universitat Politècnica de Catalunya.

2003-2013
Arquitecta Projectista. Col·laboració, direcció i coordinació de projectes. Desenvolupa la seva activitat professional amb Xavier Garcia-Milà Lloveras i Jaume Cardona Torras.

2007
Homologació al Títol espanyol d'Arquitecte. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Universitat de Sevilla.
Núm. de col·legiada al COAC: 54919/3

2007
Funda l'estudi a i a - bcn conjuntament amb Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Àngels Hidalgo de la Torre i Carla Habif Hassid Bozzo, localitzant i consolidant AyA a Europa.

2007
Coordinació de projectes i equips. Control econòmic. Gestió econòmica i financera.
Escola Sert. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

2008

Com fer un Projecte Sostenible.
Escola Sert. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

2009
Intensificació en Project Management.
Escola Sert. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

2009
Funda dab - bcn; conjuntament amb Xavier Garcia-Milà Lloveras i Jaume Cardona Torras.

2011-2013
S'integra també a  a i a - uy al costat d'Eduardo Alvarez, Teresita Amarillo, Verónica Piñeyrúa i Diego Sanz.

2011-2013
Coordinació aia-international.


Concursos

2008
-1er. Premi
Concurs GISA. Projecte i direcció del Centre Residencial d'Acció Educativa. Terrassa-Torressana. Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid Bozzo, Virginia Talmon Mondon, UTE.

2006
-3er. Premi
Concurs GISA. Residència per disminuïts psíquics amb trastorns de conducta. Mas Sauró Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid Bozzo, Virginia Talmon Mondon, UTE.

2006
-2n. Premi
Concurs GISA. Residència per disminuïts físics. Lleida. Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid Bozzo, Virginia Talmon Mondon, UTE.

2003
- 1er. Premi.
Concurs Nacional d'Idees per a la Modernització del Conjunt Esportiu Constâncio Vaz Guimarães. Conjuntament amb l'estudi d'Arq. Vigliecca & Asociados. Sao Paulo, Brasil.

2001
- 1a. Menció.
Concurs Reordenació Urbana Ambaixada dels EEUU. Montevideo, Uruguai. Conjuntament amb F. Nalberte, P. Preziosi, Z. Schiavone y P. Verdier.

1998
- 1er. Premi.
Concurs Pavelló BSE (Banc d'Assegurances de l'Estat) pel Parc Tecnològic del LATU. Montevideo, Uruguai. Conjuntament amb F. Nalberte, S. Suanes, P. Preziosi, Z. Schiavone y A. Villalba.
 

Publicacions

2009 - Revista Bienal del Vallès 2009
Adequació Centre de Dia per Persones Grans
Llar de l'Ancianitat. Caixa Terrassa. Terrassa
Autors: Xavier Garcia-Milà, Virginia Talmon, Angels Hidalgo i Lorena Alvarez
Portada Revista Detail 42007 - Revista Detail 4, Interiors Selectes.
Premis Girona. Temps de Flors. L'Hort Vertical. Naturalistes de Girona.
Autors: P. Cocco, L. Escriba, F. Valdes y V. Talmon
Portada 10 Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 20062006 - 10 Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2006. COAC. GIRONA
Temps de Flors. L'Hort Vertical. Naturalistes de Girona.
Autors: P. Cocco, L. Escriba, F. Valdes y V. Talmon
Portada del Butlletí de la SAU2001 - Butlletí de la SAU (Societat d'Arquitectes d'Uruguai). Novembre 2001.
Concurs Reordenació Urbana Ambaixada dels EEUU. Montevideo, Uruguai.
Autors: F. Nalberte, P. Preziosi, Z. Schiavone, V. Talmon y P. Verdier.
Portada Revista ELARQA 311999 - Revista ELARQA 31, Espais de la cultura.
Concurs Pavelló BSE pel Parc Tecnològic del LATU. Montevideo, Uruguai.
Autors: F. Nalberte, S. Suanes, P. Preziosi, Z. Schiavone, V. Talmon y A. Villalba.
Portada Revista Domino 21998 - Revista Domino 2, Montevideo: Topologies contemporànies.
Taller Sprechmann, Facultat d'Arquitectura, UROU. El taller i les seves trajectòries projectuals.
Autors: V. Salonero y V. Talmon.

 

angels hidalgo de la torre

1954
Barcelona

1979
Graduada a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics en disseny d'interiors.

Núm. de col·legiada: 673

1991-1992
Vocal del Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'interiors de Catalunya.

1980-2012
Desenvolupa la seva activitat com a professional lliberal per compte pròpia i col·labora en l'estudi d'arquitectura i geriatria amb Xavier Garcia Milà Lloveras i Jaume Cardona Torras en el departament d'interiorisme.

1980-2013
Diversos projectes d'habitatges, botigues, oficines, restaurants, etcètera.

1998
Participa a l'exposició de CASADECOR.

2000
Participa a l'exposició de CASADECOR associada amb una altra interiorista.

2007
Funda l'estudi a i a - bcn conjuntament amb Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid Bozzo i Virginia Talmon Mondon, localitzant i consolidant AyA a Europa.

 

Publicacions

2009 - Revista Bienal del Vallès 2009
Adequació Centre de Dia per Persones Grans
Llar de l'Ancianitat. Caixa Terrassa. Terrassa
Autors: Xavier Garcia-Milà, Virginia Talmon, Angels Hidalgo i Lorena Alvarez
Portada Ruta del Disseny de Barcelona2006 - Ruta del Disseny de Barcelona, editada en motiu de l'any del disseny 2003.
Projecte del restaurant-club de copes FUSE.
Portada Intervencions Arquitectòniques d'ús públic de Diputació de Barcelona1989 - Intervencions Arquitectòniques d'ús públic de la Diputació de Barcelona.
Centre d'Acollida per a infants. Diputació de Barcelona.
Portada Revista ON1979 - Revista ON núm. 37.
Projecte de reforma d'interior: Bar musical BLACK.

 

carla habif hassid bozzo

1965
Mar del Plata, Argentina.

1989
Arquitecta per la FAU (Facultat d'Arquitectura i Urbanisme).
Universitat Nacional de Mar del Plata, Argentina, UNMDP. .

Núm. de col·legiada al COAC: 20697/0

1990-1996
Doctorat en Projecte d'Arquitectura. Text i Context Cultural entorn al Projecte. Director Arq. Josep Muntañola Thornberg. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. Tesis en fase de realització.

1990
Associada Projectista a l'Estudi d'Arquitectura de l'Eng. Miconi- Arq. Martinez-Arq. Habif Hassid. IMASA. Mar del Plata. Argentina.

1990-2013
Estudi propi a Barcelona.

Desenvolupa part de la seva activitat professional en col·laboració amb Xavier Garcia-Milà Lloveras i Jaume Cardona Torras.

Rehabilitació de 165 edificis d'habitatges als Municipis de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet, Sant Just Desvern i Santa Coloma de Gramanet. 47 Monuments Històrics Catalogats.

Projecte i direcció de 57 habitatges plurifamiliars i unifamiliars, activitat desenvolupada intensament, principalment a les Provincies de Barcelona, Tarragona i Girona.

Projecte i direcció de 15 equipaments socials per a gent gran i persones amb disminucions físiques i psíquiques, principalment a la Provincia de Barcelona. Promotors: Associacions sense ànim de lucre: ACAM, AFAP, Fundació Auxilia, APIP, Departament de Benestar i Familia (Generalitat de Catalunya), Fundació Redós, Patronat Can Comellas.

2005
Experiència Docent a l'Escola Sert. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Restauració de Façanes Històriques. Oficina Consultora Tècnica i Ajuntament de Barcelona, Servei de Patrimoni.

1990-2010
Participació a estudis i cursos de postgrau i fòrums, per a la formació continuada.

2007
Funda l'estudi a i a - bcn conjuntament amb Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Àngels Hidalgo de la Torre i Virginia Talmon Mondon, localitzant i consolidant AyA a Europa.

Concursos

2009
-Projecte finalista obra nova promoció pública.
Bienal d'Arquitectura del Vallés 2009. Carla Habif Hassid Bozzo, Nestor Sulkin, Walter Marchissio, Juan Corra.

2008
-1er. Premi Concurs GISA. Projecte i direcció del Centre Residencial d’Acció Educativa. Terrassa-Torressana. Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid, Virginia Talmon Mondon, UTE.

2006
-3er. Premi Concurs GISA. Residència per disminuïts psíquics amb trastorns de conducta. Mas Sauro. Xavier Garcia-Milà i Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid Bozzo, Virginia Talmon Mondon, UTE.

2006
-2n. Premi
Concurs GISA. Residència per disminuïts físics. Lleida. Xavier Garcia-Milà Lloveras, Jaume Cardona Torras, Carla Habif Hassid Bozzo, Virginia Talmon Mondon, UTE.

2004
- 1r. Premi Concurs GISA. Residència i Centre de Dia per a disminuïts psíquics Ponent. Terrassa. Barcelona. Mario Roberto Alvarez, Nestor SulKin, Carla Habif Hassid. UTE.

1997
- 3r. Premi.
Concurs Internacional Europan 4. Intervenció Urbanística a Tesalònica. Grècia.

1989
- 1a. Menció.
Concurs Intern d'Avantprojectes, Projecte Final de Carrera. Centre Educatiu Complementari per a la ciutat de Laprida, Prov. de Buenos Aires. Argentina. Facultat d'Arquitectura i Urbanisme. Universitat Nacional de Mar del Plata.

Publicacions

2010 - Arquitectures dels Equipaments Públics a Catalunya 2000-2010.Generalitat de Catalunya. GISA.Residència i Centre de Dia per a disminuïts psíquics. Ronda Ponent.
Autors:Mario Roberto Alvarez, Carla Habif Hassid Bozzo, Nestor Sulkin, Walter    Marchissio, Juan Corra.

2009 - INDE Novembre/Desembre 2009.
Residència i Centre de Dia per a disminuïts psíquics. Ronda Ponent.
Autors: Carla Habif Hassid Bozzo-Nestor Sulkin-Walter Marchissio-Juan Corra. 
2009 - Bienal d'Arquitectura del Vallès 2009.
Projecte finalista obra nova promoció pública.
Residència i Centre de Dia per a disminuïts psíquics. Ronda Ponent.
Autors: Carla Habif Hassid Bozzo-Nestor Sulkin-Walter Marchissio-Juan Corra. 

2009 - Arquitectura dels serveis social a Catalunya.
Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Residència i Centre de Dia per a disminuïts psíquics. Ronda Ponent.
Autora: Carla Habif Hassid Bozzo-Nestor Sulkin-Walter Marchissio-Juan Corra.
 Portada Escola Sert: Restauració de façanes històriques2006 - Escola Sert: Restauració de façanes històriques.
Restauració dels esgrafiats de la façana del c/ Boqueria, 30-32.
Restauració dels marbrejats de la façana del c/ Paradís, 2, Llibreteria 1-3.
Autora: Carla Habif Hassid Bozzo.
Portada INDE Gener2005 - INDE Gener.
Concurs GISA. Residència i Centre de Dia per a disminuïts psíquics. 1r. Premi.
Autors: Mario Roberto Alvarez, Nestor SulKin, Carla Habif Hassid Bozzo.
Fichas RehabiMed2001 - Fitxa RehabiMed EFE26
Rehabilitació d'una façana marbrejada. Barcelona.
Autora: Carla Habif Hassid Bozzo.
Fichas RehabiMed2001 - Fitxa RehabiMed EFE23
Rehabilitació d'una façana amb esgrafiats barrocs. Barcelona.
Autora: Carla Habif Hassid Bozzo.