Centre Ocupacional El Bosc

Centre Ocupacional per persones amb discapacitat psíquica
Mollet del Vallès, Barcelona

L'edifici es desenvolupa en dues plantes per a l'àrea ocupacional davant d'un espai lliure enjardinat d'extensió tant física com visual important i una planta per l'àrea comunitària i la zona de serveis, obertes a un pati privatiu.

L'equipament complementa un taller ocupacional preexistent al que es connecta mitjançant una rampa exterior que també serveix com a via d'evacuació.