Pla Especial Urbanístic Institut Guttmann

Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació i concreció de les condicions d’ús i d’edificació de l’equipament de l’Institut Guttmann.
C/ Garcilaso, 57, Barcelona

L'objecte del Pla Especial Urbanístic és determinar l'ús i les condicions d'edificació del sòl qualificat d'equipament relatiu a l'Institut Guttmann. El nou conjunt que substituirà les antigues edificacions està constituït per una gran infrastructura, que ofereix diversos equipaments i serveis, amb diferents nivells de suport, destinats principalment a les persones amb discapacitat, persones grans i estudiants, a la vegada que s'obre a la comunitat en general.