Residència a Orihuela

Concurs per a Residència i Centre de Dia per a persones amb discapacitat psíquica
Sector H2, Entrenaranjos, Orihuela

L'edifici s'organitza en tres volums segons les necessitats del programa: el que es desenvolupa en una planta correspon al centre de dia i els dos restants, de planta baixa més dos, corresponen a les dues unitats de residència. Les relacions entre els diferents volums generen els accessos i els espais exteriors controlats en contacte directe amb les activitats diürnes.