Residència Vigatans

Residència per a persones amb disminució psíquica
C/Vigatans, núm. 4 Barcelona

L'objecte d'aquest encàrrec és la reforma interior d'un edifici d'habitatges per a la creació d'una residència per a persones amb disminució psíquica, amb quatre unitats de convivencia independents, i una capacitat total de 48 persones. Cada unitat cumplirá amb els requisits  mínims pel seu funcionament indepedents de l'altra.

A l'edifici s'han realitzat numeroses intervencions al llarg de la història, considerant que data del segle XV la seva primera construcció. Tractant-se doncs d'un edifici catalogat, es respecte l'estructura de la façana, i es conserva la morfologia general garantizant les superficies d'il·luminació i ventilació necessària pel funcionamient de la Residència i l'aïllament tèrmic i acústic.